آدرس IP

دوربین مداربسته تحت شبکه

دوربین مداربسته تحت شبکه

دوربین مداربسته تحت شبکه یا دوربین IP به دوربین مداربسته ای گفته می شود که تصاویر دیجیتالی را بر اساس پیکسل و داده های صفر و یک به دستگاه DVR یا NVR انتقال می دهند داده های ارسالی پس از دریافت به فیلم قابل مشاهده در دستگاه dvr تبدیل می شوند . ... ادامه مطلب