نصب دوربین و دستگاه مدیسون در فروشگاه عرشیا گستر قم