دوربین باکس یا صنعتی در دنیای مداربسته

امروز در این مقاله آموزشی، می خواهم شما را با دوربین های باکس یا دوربین های صنعتی آشنا کنم.

دوربین باکس یا دوربین صعنتی همان طور که در تصویر می بینید، یک دوربینی است که، بدنش مکعبی شکل هست و معمولا بدون لنز فروخته می شود و شما تو پروژه های مختلف می توانید انواع لنز ها را روی آن نصب کنید. مثل لنز فیکس، وریفوکال و موتورایز. همچنین برای نصب این دوربین های می تونید از پایه و کاور های مختلفی استفاده کنید که این به شما اجازه می دهد که این دوربین را در فضاهای داخلی و فضاهای بیرونی نصبش کنید.

دوربین های باکس یا دوربین های صنعتی چیست و چه کاربردی در حوزه دوربین های مداربسته دارد؟ امروز در این مقاله آموزشی، می خواهم شما را با دوربین های باکس یا دوربین های صنعتی آشنا کنم. دوربین باکس یا دوربین صعنتی همان طور که در تصویر می بینید، یک دوربینی است که، بدنش مکعبی شکل هست و معمولا بدون لنز فروخته می شود و شما تو پروژه های مختلف می توانید انواع لنز ها را روی آن نصب کنید. مثل لنز فیکس، وریفوکال و موتورایز. همچنین برای نصب این دوربین های می تونید از پایه و کاور های مختلفی استفاده کنید که این به شما اجازه می دهد که این دوربین را در فضاهای داخلی و فضاهای بیرونی نصبش کنید. [photo-1] دوبین باکس بخاطر شکل و ظاهری که داره می توانید هم توی فضاهای داخلی و هم تو فضاهای خارجی به همراه کاور استفاده کنیم. این دوربین می تواند در انواع پروژه ها، مثل پروژه های مسکونی، پروژه های صنعتی، پروژه های تجاری و پروژه های اداری استفاده شود. [photo-2] دوربین باکس، انواع متخلفی دارد. این دوربین هم در حوزه دوربین های آی پی و هم در حوزه دوربین های اچ دی یا آنالوگ پیدا می شود. پس تو هر نوع سیستم مداربسته ای شما می توانید دوربین باکس را پیدا کنید! [photo-3] دوربین باکس بخاطر شکل ظاهری که دارد قابلیت دید در شب را ندارد. بخاطر همین، اگر می خواهید از دوبین های باکس در فضاهایی استفاده کنید که تصویر شب یا تصویر جاهایی که لامپ خاموش است را ببینید؛ باید یا از پروژکتور های آی آر استفاده کنید یا مکانی که می خواهید دوربین را نصب کنید، روشن باشد. البته می توانید دوربین باکس را در داخل کاور هایی استفاده بکنید که خود کاورها، قابلیت دید در شب و ال ای دی های دید در شب داشته باشد. [photo-4] در مورد لنز هایی که می توانیم در دوربین های باکس نصب کنیم، شما می توانید لنز های مختلف، از 2.7 تا 130 میلی متر را روی دوربین های باکس قرار دهید. اصلا دلیل اینکه دوربین باکس به وجود آمد، بخاطر اینکه دست شما به عنوان یک کارشناس سیستم های نظارت تصویری باز باشد تا بتوانید یک دوربین مناسب با لنز مناسب را داشته باشید. دوربین های بولت و دوربین های دام توسط لنزی که خود کمپانی روشون می زارد و لنز معلومی هست ساخته می شوند. اما دوربین باکس، این قابلیت را به شما می دهد که بر اساس نیازتان، یعنیمقدار دیدی که می خواهید پوشش دهید، لنز مناسب را انتخاب کنید و از کمپانی های فروشنده لنز را خریداری کنید. [photo-5] امیدوارم از مطالب این مقاله استفاده کامل برده باشید.دوبین باکس بخاطر شکل و ظاهری که داره می توانید هم توی فضاهای داخلی و هم تو فضاهای خارجی به همراه کاور استفاده کنیم. این دوربین می تواند در انواع پروژه ها، مثل پروژه های مسکونی، پروژه های صنعتی، پروژه های تجاری و پروژه های اداری استفاده شود.

دوربین های باکس یا دوربین های صنعتی چیست و چه کاربردی در حوزه دوربین های مداربسته دارد؟ امروز در این مقاله آموزشی، می خواهم شما را با دوربین های باکس یا دوربین های صنعتی آشنا کنم. دوربین باکس یا دوربین صعنتی همان طور که در تصویر می بینید، یک دوربینی است که، بدنش مکعبی شکل هست و معمولا بدون لنز فروخته می شود و شما تو پروژه های مختلف می توانید انواع لنز ها را روی آن نصب کنید. مثل لنز فیکس، وریفوکال و موتورایز. همچنین برای نصب این دوربین های می تونید از پایه و کاور های مختلفی استفاده کنید که این به شما اجازه می دهد که این دوربین را در فضاهای داخلی و فضاهای بیرونی نصبش کنید. [photo-1] دوبین باکس بخاطر شکل و ظاهری که داره می توانید هم توی فضاهای داخلی و هم تو فضاهای خارجی به همراه کاور استفاده کنیم. این دوربین می تواند در انواع پروژه ها، مثل پروژه های مسکونی، پروژه های صنعتی، پروژه های تجاری و پروژه های اداری استفاده شود. [photo-2] دوربین باکس، انواع متخلفی دارد. این دوربین هم در حوزه دوربین های آی پی و هم در حوزه دوربین های اچ دی یا آنالوگ پیدا می شود. پس تو هر نوع سیستم مداربسته ای شما می توانید دوربین باکس را پیدا کنید! [photo-3] دوربین باکس بخاطر شکل ظاهری که دارد قابلیت دید در شب را ندارد. بخاطر همین، اگر می خواهید از دوبین های باکس در فضاهایی استفاده کنید که تصویر شب یا تصویر جاهایی که لامپ خاموش است را ببینید؛ باید یا از پروژکتور های آی آر استفاده کنید یا مکانی که می خواهید دوربین را نصب کنید، روشن باشد. البته می توانید دوربین باکس را در داخل کاور هایی استفاده بکنید که خود کاورها، قابلیت دید در شب و ال ای دی های دید در شب داشته باشد. [photo-4] در مورد لنز هایی که می توانیم در دوربین های باکس نصب کنیم، شما می توانید لنز های مختلف، از 2.7 تا 130 میلی متر را روی دوربین های باکس قرار دهید. اصلا دلیل اینکه دوربین باکس به وجود آمد، بخاطر اینکه دست شما به عنوان یک کارشناس سیستم های نظارت تصویری باز باشد تا بتوانید یک دوربین مناسب با لنز مناسب را داشته باشید. دوربین های بولت و دوربین های دام توسط لنزی که خود کمپانی روشون می زارد و لنز معلومی هست ساخته می شوند. اما دوربین باکس، این قابلیت را به شما می دهد که بر اساس نیازتان، یعنیمقدار دیدی که می خواهید پوشش دهید، لنز مناسب را انتخاب کنید و از کمپانی های فروشنده لنز را خریداری کنید. [photo-5] امیدوارم از مطالب این مقاله استفاده کامل برده باشید.دوربین باکس، انواع متخلفی دارد. این دوربین هم در حوزه دوربین های آی پی و هم در حوزه دوربین های اچ دی یا آنالوگ پیدا می شود. پس تو هر نوع سیستم مداربسته ای شما می توانید دوربین باکس را پیدا کنید!

دوربین های باکس یا دوربین های صنعتی چیست و چه کاربردی در حوزه دوربین های مداربسته دارد؟ امروز در این مقاله آموزشی، می خواهم شما را با دوربین های باکس یا دوربین های صنعتی آشنا کنم. دوربین باکس یا دوربین صعنتی همان طور که در تصویر می بینید، یک دوربینی است که، بدنش مکعبی شکل هست و معمولا بدون لنز فروخته می شود و شما تو پروژه های مختلف می توانید انواع لنز ها را روی آن نصب کنید. مثل لنز فیکس، وریفوکال و موتورایز. همچنین برای نصب این دوربین های می تونید از پایه و کاور های مختلفی استفاده کنید که این به شما اجازه می دهد که این دوربین را در فضاهای داخلی و فضاهای بیرونی نصبش کنید. [photo-1] دوبین باکس بخاطر شکل و ظاهری که داره می توانید هم توی فضاهای داخلی و هم تو فضاهای خارجی به همراه کاور استفاده کنیم. این دوربین می تواند در انواع پروژه ها، مثل پروژه های مسکونی، پروژه های صنعتی، پروژه های تجاری و پروژه های اداری استفاده شود. [photo-2] دوربین باکس، انواع متخلفی دارد. این دوربین هم در حوزه دوربین های آی پی و هم در حوزه دوربین های اچ دی یا آنالوگ پیدا می شود. پس تو هر نوع سیستم مداربسته ای شما می توانید دوربین باکس را پیدا کنید! [photo-3] دوربین باکس بخاطر شکل ظاهری که دارد قابلیت دید در شب را ندارد. بخاطر همین، اگر می خواهید از دوبین های باکس در فضاهایی استفاده کنید که تصویر شب یا تصویر جاهایی که لامپ خاموش است را ببینید؛ باید یا از پروژکتور های آی آر استفاده کنید یا مکانی که می خواهید دوربین را نصب کنید، روشن باشد. البته می توانید دوربین باکس را در داخل کاور هایی استفاده بکنید که خود کاورها، قابلیت دید در شب و ال ای دی های دید در شب داشته باشد. [photo-4] در مورد لنز هایی که می توانیم در دوربین های باکس نصب کنیم، شما می توانید لنز های مختلف، از 2.7 تا 130 میلی متر را روی دوربین های باکس قرار دهید. اصلا دلیل اینکه دوربین باکس به وجود آمد، بخاطر اینکه دست شما به عنوان یک کارشناس سیستم های نظارت تصویری باز باشد تا بتوانید یک دوربین مناسب با لنز مناسب را داشته باشید. دوربین های بولت و دوربین های دام توسط لنزی که خود کمپانی روشون می زارد و لنز معلومی هست ساخته می شوند. اما دوربین باکس، این قابلیت را به شما می دهد که بر اساس نیازتان، یعنیمقدار دیدی که می خواهید پوشش دهید، لنز مناسب را انتخاب کنید و از کمپانی های فروشنده لنز را خریداری کنید. [photo-5] امیدوارم از مطالب این مقاله استفاده کامل برده باشید.دوربین باکس بخاطر شکل ظاهری که دارد قابلیت دید در شب را ندارد. بخاطر همین، اگر می خواهید از دوبین های باکس در فضاهایی استفاده کنید که تصویر شب یا تصویر جاهایی که لامپ خاموش است را ببینید؛ باید یا از پروژکتور های آی آر استفاده کنید یا مکانی که می خواهید دوربین را نصب کنید، روشن باشد. البته می توانید دوربین باکس را در داخل کاور هایی استفاده بکنید که خود کاورها، قابلیت دید در شب و ال ای دی های دید در شب داشته باشد.

  برد دید در شب دوربین بر حسب متر یا متر مربع؟

دوربین های باکس یا دوربین های صنعتی چیست و چه کاربردی در حوزه دوربین های مداربسته دارد؟ امروز در این مقاله آموزشی، می خواهم شما را با دوربین های باکس یا دوربین های صنعتی آشنا کنم. دوربین باکس یا دوربین صعنتی همان طور که در تصویر می بینید، یک دوربینی است که، بدنش مکعبی شکل هست و معمولا بدون لنز فروخته می شود و شما تو پروژه های مختلف می توانید انواع لنز ها را روی آن نصب کنید. مثل لنز فیکس، وریفوکال و موتورایز. همچنین برای نصب این دوربین های می تونید از پایه و کاور های مختلفی استفاده کنید که این به شما اجازه می دهد که این دوربین را در فضاهای داخلی و فضاهای بیرونی نصبش کنید. [photo-1] دوبین باکس بخاطر شکل و ظاهری که داره می توانید هم توی فضاهای داخلی و هم تو فضاهای خارجی به همراه کاور استفاده کنیم. این دوربین می تواند در انواع پروژه ها، مثل پروژه های مسکونی، پروژه های صنعتی، پروژه های تجاری و پروژه های اداری استفاده شود. [photo-2] دوربین باکس، انواع متخلفی دارد. این دوربین هم در حوزه دوربین های آی پی و هم در حوزه دوربین های اچ دی یا آنالوگ پیدا می شود. پس تو هر نوع سیستم مداربسته ای شما می توانید دوربین باکس را پیدا کنید! [photo-3] دوربین باکس بخاطر شکل ظاهری که دارد قابلیت دید در شب را ندارد. بخاطر همین، اگر می خواهید از دوبین های باکس در فضاهایی استفاده کنید که تصویر شب یا تصویر جاهایی که لامپ خاموش است را ببینید؛ باید یا از پروژکتور های آی آر استفاده کنید یا مکانی که می خواهید دوربین را نصب کنید، روشن باشد. البته می توانید دوربین باکس را در داخل کاور هایی استفاده بکنید که خود کاورها، قابلیت دید در شب و ال ای دی های دید در شب داشته باشد. [photo-4] در مورد لنز هایی که می توانیم در دوربین های باکس نصب کنیم، شما می توانید لنز های مختلف، از 2.7 تا 130 میلی متر را روی دوربین های باکس قرار دهید. اصلا دلیل اینکه دوربین باکس به وجود آمد، بخاطر اینکه دست شما به عنوان یک کارشناس سیستم های نظارت تصویری باز باشد تا بتوانید یک دوربین مناسب با لنز مناسب را داشته باشید. دوربین های بولت و دوربین های دام توسط لنزی که خود کمپانی روشون می زارد و لنز معلومی هست ساخته می شوند. اما دوربین باکس، این قابلیت را به شما می دهد که بر اساس نیازتان، یعنیمقدار دیدی که می خواهید پوشش دهید، لنز مناسب را انتخاب کنید و از کمپانی های فروشنده لنز را خریداری کنید. [photo-5] امیدوارم از مطالب این مقاله استفاده کامل برده باشید.در مورد لنز هایی که می توانیم در دوربین های باکس نصب کنیم، شما می توانید لنز های مختلف، از 2.7 تا 130 میلی متر را روی دوربین های باکس قرار دهید. اصلا دلیل اینکه دوربین باکس به وجود آمد، بخاطر اینکه دست شما به عنوان یک کارشناس سیستم های نظارت تصویری باز باشد تا بتوانید یک دوربین مناسب با لنز مناسب را داشته باشید. دوربین های بولت و دوربین های دام توسط لنزی که خود کمپانی روشون می زارد و لنز معلومی هست ساخته می شوند. اما دوربین باکس، این قابلیت را به شما می دهد که بر اساس نیازتان، یعنیمقدار دیدی که می خواهید پوشش دهید، لنز مناسب را انتخاب کنید و از کمپانی های فروشنده لنز را خریداری کنید.

دوربین های باکس یا دوربین های صنعتی چیست و چه کاربردی در حوزه دوربین های مداربسته دارد؟ امروز در این مقاله آموزشی، می خواهم شما را با دوربین های باکس یا دوربین های صنعتی آشنا کنم. دوربین باکس یا دوربین صعنتی همان طور که در تصویر می بینید، یک دوربینی است که، بدنش مکعبی شکل هست و معمولا بدون لنز فروخته می شود و شما تو پروژه های مختلف می توانید انواع لنز ها را روی آن نصب کنید. مثل لنز فیکس، وریفوکال و موتورایز. همچنین برای نصب این دوربین های می تونید از پایه و کاور های مختلفی استفاده کنید که این به شما اجازه می دهد که این دوربین را در فضاهای داخلی و فضاهای بیرونی نصبش کنید. [photo-1] دوبین باکس بخاطر شکل و ظاهری که داره می توانید هم توی فضاهای داخلی و هم تو فضاهای خارجی به همراه کاور استفاده کنیم. این دوربین می تواند در انواع پروژه ها، مثل پروژه های مسکونی، پروژه های صنعتی، پروژه های تجاری و پروژه های اداری استفاده شود. [photo-2] دوربین باکس، انواع متخلفی دارد. این دوربین هم در حوزه دوربین های آی پی و هم در حوزه دوربین های اچ دی یا آنالوگ پیدا می شود. پس تو هر نوع سیستم مداربسته ای شما می توانید دوربین باکس را پیدا کنید! [photo-3] دوربین باکس بخاطر شکل ظاهری که دارد قابلیت دید در شب را ندارد. بخاطر همین، اگر می خواهید از دوبین های باکس در فضاهایی استفاده کنید که تصویر شب یا تصویر جاهایی که لامپ خاموش است را ببینید؛ باید یا از پروژکتور های آی آر استفاده کنید یا مکانی که می خواهید دوربین را نصب کنید، روشن باشد. البته می توانید دوربین باکس را در داخل کاور هایی استفاده بکنید که خود کاورها، قابلیت دید در شب و ال ای دی های دید در شب داشته باشد. [photo-4] در مورد لنز هایی که می توانیم در دوربین های باکس نصب کنیم، شما می توانید لنز های مختلف، از 2.7 تا 130 میلی متر را روی دوربین های باکس قرار دهید. اصلا دلیل اینکه دوربین باکس به وجود آمد، بخاطر اینکه دست شما به عنوان یک کارشناس سیستم های نظارت تصویری باز باشد تا بتوانید یک دوربین مناسب با لنز مناسب را داشته باشید. دوربین های بولت و دوربین های دام توسط لنزی که خود کمپانی روشون می زارد و لنز معلومی هست ساخته می شوند. اما دوربین باکس، این قابلیت را به شما می دهد که بر اساس نیازتان، یعنیمقدار دیدی که می خواهید پوشش دهید، لنز مناسب را انتخاب کنید و از کمپانی های فروشنده لنز را خریداری کنید. [photo-5] امیدوارم از مطالب این مقاله استفاده کامل برده باشید.امیدوارم از مطالب این مقاله استفاده کامل برده باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *